Wednesday, November 13

Tag: อาหารที่คนเป็นโรคต่างๆไม่ควรกิน

อาหาร 10 อย่างที่เป็นของแสลงสำหรับคนป่วยโรคต่างๆ ที่คุณควรรู้ไว้!

อาหาร 10 อย่างที่เป็นของแสลงสำหรับคนป่วยโรคต่างๆ ที่คุณควรรู้ไว้!

  หลักสำคัญที่จะทำให้คนไข้สามารถหายจากอาการเจ็บป่วยได้ นอกจากการวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการให้ยาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลในแต่ละโรคแล้ว การปฏิบัติตัวและทำตามคำแนะนำของหมอ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเหมือนกัน โดยเฉพาะการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยที่มีข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ มากมาย เช่น เรื่องอาหาร พฤติกรรมซึ่งเรียกว่า แสลง ให้มีความเหมาะสมและถูกกับโรค เพราะหากไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ระวัง จะส่งผลให้อาการกำเริบขึ้นหรือแย่ลงได้ ในบางรายอาจกลายเป็นอาการเรื้อรังตามมา จนทำให้ธาตุในร่างกายแปรปรวน คำว่าแสลง หรือขะลำในภาคอีสานมีความหมายว่า เป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือไม่ควรทำ ยังมีความคล้ายคลึงกับทาบู (Taboo) ในวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวโพลีนีเซีย ที่กล่าวถึงพื้นที่เกษตรกรรมต้องห้าม เพื่อไม่ให้ผู้อื่นบุกรุก ข้อห้ามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคลโดยตรง เช่น การกิน การทำอาหาร และวัฒนธรรมในเอเช