Wednesday, January 29

Tag: ห้องน้ำคนแก่

ออกแบบห้องน้ำอย่างไรให้ใช้ได้จนถึงตอนแก่?

ออกแบบห้องน้ำอย่างไรให้ใช้ได้จนถึงตอนแก่?

  ช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ตัดสินใจสร้างหรือซื้อบ้าน มักเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่เต็มตัวที่ยังมีเรี่ยวแรงทำงาน ร่างกายแข็งแรง จึงอาจมองข้ามสิ่งใกล้ตัวที่อยู่ร่วมกับเราเพียงแค่ปัจจุบันยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงตัวตนออกมา นั่นก็คือ “ความแก่” หากยังไม่สิ้นลมหายใจเราทุกคนต้องแก่อย่างเลี่ยงไม่ได้ เมื่อแก่ตัวไปร่างกายจากที่แข็งแรงค่อยๆทรุดโทรมลงไป จะหยิบจับทำอะไรก็ดูเป็นเรื่องลำบากไปหมด เพราะฉะนั้นการออกแบบบ้านที่ดี ควรออกแบบเผื่อไว้ถึงอนาคต เพราะบ้านเป็นสถานที่ที่เราจะต้องอยู่อาศัยไปอีกนาน บางคนอาจหมายถึงตลอดชีวิต เราจึงขอหยิบยกข้อมูลในการออกแบบบ้าน เพื่อให้รองรับกับคนทุกๆวัย โดยจะพูดถึงห้องน้ำ เนื่องด้วยเป็นห้องสำคัญพื้นฐานในการดำรงชีวิตจำเป็นต้องป้องกันอย่างพิเศษค่ะ 14 ข้อสำคัญห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการ ความกว้าง : ห้องน้ำควรออกแบบให้มีความกว้างอย่างน้อย 150 x 200 เซนติเมตร ย