Tuesday, January 28

Sponsored Ad

อยากรวย ไม่ยาก รีบมาออมเงินกัน! เทคนิคการออมเงินสำหรับคนแต่ละช่วงอายุ

 
คนแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเป้าหมายทางการเงินของแต่ละคนจึงแตกต่างกันออกไป การการออมเงินนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่หวังไว้ได้ โดยเมื่อเรามีเงินออมก็สามารถนำเงินไปต่อยอดในการลงทุนได้ ทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
แต่หลายๆคนก็มักเกิดคำถามว่า แล้วตอนนี้เราควรออมเงินแบบไหนดี?
 
แนวทางด้านล่างนี้เป็นแนวทางง่ายๆของการออมสำหรับคนในแต่ละวัยที่อยากเริ่มต้นออมเงินแต่ไม่รู้จะวางแผนการออมยังไงดี
วัยล่าฝัน: ช่วงอายุ 20-30 ปี
 
วัยนี้เป็นวัยของการเริ่มต้นทำงาน คนในวัยนี้หลายคนยังไม่ค่อยมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากนัก และยังเป็นวัยที่ยังสามารถทำงานได้อีกนานเพื่อสร้างอนาคต จึงเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการเก็บออมเงิน
 
สูตรลัดที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนสำหรับวัยนี้คือ การหาไอดอลด้านการลงทุน เพื่อเรียนรู้เรื่องราวด้านการเงินต่างๆ ทั้งในด้านการออมและการลงทุน โดยคนในวัยนี้ควรฝึกการลงทุนเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากที่สุด เพราะคนวัยนี้แม้จะขาดทุนจากการลงทุนไปบ้างแต่ก็สามารถฟื้นตัวได้เร็ว
 
การออมเงินสำหรับคนวัยนี้ควรเริ่มจากการแบ่งเงินออมออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนหนึ่งนำไปลงทุนในหุ้นประมาณ 90% และอีก 10% นำไปลงทุนในธนาคารในรูปแบบเงินฝากหรือตราสารหนี้ที่มีความปลอดภัยสูง ที่ให้อัตราดอกเบี้ยแน่นอนคงที่เพื่อเป็นหลักประกันให้ตนเอง บางคนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มากหน่อยอาจจะลงทุนในหุ้น 100% ก็ได้เช่นกัน
 
TIP! การลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เพราะในระยะยาวหุ้นจะมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น โดยการเลือกซื้อหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีแล้วถือไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้นได้มาก
วัยแห่งการสร้างครอบครัว: ช่วงอายุ 31-40 ปี
 
ในวัยนี้เป็นช่วงที่หน้าที่การงานของหลายคนเริ่มมั่นคง เริ่มมีรายได้ที่สูงขึ้น แต่ก็ต้องเริ่มเก็บออมเงินสำหรับเป้าหมายต่างๆมากขึ้นด้วยเช่น การออมเงินเพื่อสร้างครอบครัว, การผ่อนบ้าน, ผ่อนรถ
 
การออมเงินในช่วงนี้ควรปรับลดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นเหลือเพียง 50% และเพิ่มส่วนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคารเป็น 50% เพราะคนวัยนี้สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยลง เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งต้องสำรองไว้สร้างครอบครัว
 
TIP! เราอาจลงทุนทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วย เพื่อเป็นแหล่งรายได้อีกทางทำให้มีเงินเก็บมากขึ้นและได้ทำตามความชอบด้วย
วัยแห่งการสร้างตัว: ช่วงอายุ 41-55 ปี
 
ในบรรดาคนทุกวัย คนวัยนี้ถือว่าเป็นวัยที่สามารถสร้างรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพสูงที่สุด แต่ก็มีรายจ่ายมากที่สุดเช่นกัน เพราะมีภาระต่างๆเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของตนเองและของคนในครอบครัว
 
ดังนั้นจึงควรปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เป็นลงทุนในหุ้น 30% และลงทุนในธนาคาร 70% เพื่อลดความเสี่ยงลง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหายามฉุกเฉินแล้วไม่มีเงินเก็บสำรองไว้ใช้
 
TIP! ควรลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีระยะยาวเพื่อเพิ่มพูนเงินออมให้มากขึ้น และอาจได้ปันผลมาเพิ่มกับดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากของธนาคารด้วย
วัยแห่งการเกษียณ: ช่วงอายุ 55 ปีขึ้นไป
 
เมื่อเข้าสู่วัยนี้ให้ลองปรับลดการออมในหุ้นให้เหลือเพียง 10% และหันไปเน้นการออมในเงินฝากธนาคารหรือตราสารหนี้เป็น 90% แทน เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ต้องการความปลอดภัยสูงและรับความเสี่ยงได้น้อย การปรับรูปแบบการลงทุนจะช่วยให้เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการลงทุนก็ยังมีเงินสำรองเก็บไว้ใช้ ไม่กระทบสถานภาพทางการเงินมากนัก
 
TIP! คุณสามารถนำเงินไปลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กได้หากธุรกิจนั้นมีความเสี่ยงต่ำ

Sponsored Ad

Sponsored Ad