Wednesday, January 29

Sponsored Ad

ลักษณะประจำเดือนบอกโรคได้! รีบเช็คเลย

ประจำเดือนเป็นสิ่งที่เราต้องมีทุกเดือนเนื่องจากเป็นระบบการทำงานของร่างกายของผู้หญิง โดยในขณะมีประจำเดือนบางคนอาจจะมีปัญหาไม่สบาย,ตัวบวม, หรือมีอาการปวดท้องร่วมด้วย

จริงๆแล้วลักษณะของประจำเดือนนั้นสามารถบ่งบอกถึงปัญหาสุขภาพของเราได้ แต่สาวๆหลายคนมักมองข้ามเรื่องนี้ไปเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่จริงๆแล้วหากเราไม่รีบแก้ปัญหาก็อาจทำให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้

การสังเกตลักษณะของประจำเดือนและอาการอื่นๆที่เกิดขึ้นอยู่เสมอจะช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายของคุณได้มากยิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถบอกอาการที่เกิดขึ้นกับแพทย์ได้ละเอียดและดีขึ้นด้วย และนี่คือสิ่งที่ประจำเดือนของคุณกำลังบอกถึงปัญหาสุขภาพของคุณ

ลักษณะการไหลและสีของประจำเดือน

Dr. Alisa Vitti ที่ปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการได้กล่าวไว้ว่าลักษณะสีของประจำเดือนสามารถบอกถึงสุขภาพของฮอร์โนมนได้ โดยสีของประจำเดือนแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ได้แก่ บลูเบอร์รี่บดแช่แข็ง, แยมสตรอเบอรี่, และน้ำแคนเบอร์รี่

หากประจำเดือนของคุณคล้ายกับบลูเบอร์รี่แช่แข็ง อาจบอกได้ว่าคุณมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในระดับที่สูง โดยจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกมีความหนากว่าปกติซึ่งทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักมากขึ้น

หากประจำเดือนของคุณคล้ายกับแยมสตรอเบอรี่ อาจบ่งบอกว่าระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ลักษณะการไหลของประจำเดือนมีลักษณะเป็นหย่อมๆ และประจำเดือนมาช้าเนื่องจากเยื่อบุโพรงมดลูกค่อนข้างบาง ซึ่งอาการนี้อาจพบได้ในสาวๆบางคนที่ใช้ยาคุมกำเนิด

Sponsored Ad

หากประจำเดือนของคุณมีลักษณะคล้ายกับน้ำแคนเบอร์รี่นั่นแสดงให้เห็นว่าคุณมีสุขภาพที่ดีแล้ว

การมีประจำเดือนไหลออกมาเพียงเล็กน้อย

หากคุณมีประจำเดือนที่ไหลออกมาเล็กน้อย นั่นอาจบ่งบอกว่าบางอย่างในร่างกายคุณกำลังผิดปกติอยู่ ควรที่จะไปพบแพทย์ โดยสาเหตุหลักที่ทำให้ประจำเดือนมาเพียงเล็กน้อยได้แก่

  • ความไม่สมดุลของฮอร์โมน: ในบางครั้งการที่ประจำเดือนของคุณมาน้อยเป็นหย่อมๆอาจเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนและโพรเจสเทอโรนไม่สมดุลกันเพราะการทำงานของรังไข่ผิดปกติ, มีปัญหาไทรอยด์, หรือการคุมกำเนิด
  • การติดเชื้อ: การติดเชื้อต่างๆทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้ออื่นๆอาจเป็นสาเหตุให้ประจำเดือนของคุณมาเพียงเล็กน้อยได้
  • โรคมะเร็ง: ในบางครั้งการเป็นโรคมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งปากมดลูก, มะเร็งช่องคลอด, และมะเร็งมดลูกหรือรังไข่ก็อาจทำให้ประจำเดือนมาเพียงเล็กน้อยได้แต่ผลกระทบนี้อาจพบได้ไม่บ่อยนัก
  • ความเครียด: ความเครียดก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประจำเดือนมาน้อยผิดปกติ

การปวดท้องประจำเดือน

การปวดท้องประจำเดือนนั้นเป็นเรื่องที่พบได้ในสาวๆหลายคน แต่หากคุณมีอาการปวดที่รุนแรงก็ควรปรึกษาแพทย์

การปวดท้องประจำเดือนเกิดจากการมีฮอร์โมนพรอสตาแกลนดินส์ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบและความเจ็บปวดมากเกินไป แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดได้เป็นธรรมดา แต่หากคุณมีอาการปวดท้องที่รุนแรงและมีอาการปวดติดกันมากกว่า 2 วันอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกกำลังเจริญผิดที่ หรืออาจมีการเติบโตออกมานอกมดลูก โดยทั่วไป หากไม่มีการตั้งครรภ์ เยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกตัวออกมากลายเป็นประจำเดือน แต่ในกรณีเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เมื่อมีประจำเดือนเยื่อบุที่เจริญนอกมดลูกจะมีการลอกตัวออกมาพร้อมกับเยื่อบุโพรงมดลูกปกติ แต่ไม่มีที่ให้ระบายออกทำให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง

Sponsored Ad